Psichoanalize.lt - Remos Židonienės psichoanalizės ir psichoterapijos praktika
+370 675 39 909
remazidone@gmail.com


Psichoanalizė Lietuvoje


Psichoanalizė su Lietuva gali būti siejama tik tuo, jog S. Freudo protėviai kažkada yra palikę savo gimtąją Lietuvą. Deja, iki XX-ojo amžiaus pabaigos profesionalių psichoanalitikų mūsų šalyje nebuvo. Galima būtų išskirti tik pavienius straipsnius apie psichoanalizę ikisovietinėje Lietuvoje ir savarankiškas analitinės literatūros studijas sovietmečiu.

1988 metais į Vilnių atvyko du žymūs to meto Tarptautinės psichoanalizės asociacijos atstovai H. Groen-Prakken (Olandija) ir E. Rechartas (Suomija), kurie supažindino mūsų specialistus su psichoanalizės pagrindais ir jos oficialių studijų galimybėmis. Jų dėka, 5 pirmieji psichologai ir psichoterapeutai išvyko mokytis psichoanalizės į Suomiją ir ten tapo psichoanalitikais. Deja, tik viena jų grįžo ir šiuo metu verčiasi psichoanalizės praktika Lietuvoje. 

Tais pačiais metais Lietuvoje susikūrė ir Lietuvos psichoanalizės draugija (http://www.elnet.lt/psychoanalysis/psychoanalysis). Deja, ji jungė ne psichoanalitikus, kurių tuomet Lietuvoje nebuvo, bet psichoterapeutus, kurie šiuo mokslu tik domėjosi. Šiuo metu psichoanalizės draugija jungia ir profesionalius psichoanalitikus, ir psichoanalizę studijuojančius, ir psichoanalitinius psichoterapeutus. 

Iki 1999 metų psichoanalizės studijos vykdomos nebuvo. Tuo metu atsirado galimybės mokytis psichoanalizės Olandijoje. Tuo tikslu buvo pradėta vykdyti oficiali Amsterdamo psichoanalizės studijų programa, kurią reglamentavo ir kontroliavo Han Groen-Prakken vardo Rytų Europos psichoanalizės institutas , priklausantis Tarptautinei psichoanalizės asociacijai. 2003 metais šią programą baigė 2 lietuviai, 2005 metais - 4, 2009-aisiais – dar 2.

Taigi mūsų šalyje psichoanalizė įsitvirtino ir 2006 metais susikūrė Vilniaus psichoanalitikų draugija (http://www.psichoanalitikai.lt). Tik ši organizacija gali atstovauti mūsų šalies psichoanalitikus ir garantuoti jų tinkamą profesinį pasirengimą. Todėl labai patartina žmonėms, norintiems gauti profesionalią psichoanalitinę pagalbą, paklausti specialisto, kuris neretai save pavadina „psichoanalitiku“, kur ir kaip jis tokį išsilavinimą įgijo.

2009m. Vilniaus psichoanalitkų draugija tapo Tarptautinės Psichoanalizės Asociacijos (TPA) Studijų grupe (patvirtinta Čikagoje) ir įgijo teisę ruošti psichoanalitikus Lietuvoje. Tokiu būdu atsirado galimybė mokytis psichoanalizės Lietuvoje. Buvo sukurta pirmoji klinikinės psichoanalizės mokymo programa, kurios procesą prižiūri TPA paskirtas laiduojantis komitets.

Šiuo metu Lietuvoje yra 10 dirbančių analitikų,pripažintų Tarptautinės psichoanalizės Asociacijos.